8 lutego, 2019

Konkurs Premier Piwowarów 2020

Nazwa Browaru:

Osoba zgłaszająca piwo:

Stanowisko:

Numer telefonu:

E-mail:

Nazwa piwa:

Styl piwa:

Plato:

Zawartość alkoholu: (%)

Autor piwa:

Załączniki:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tak zwane RODO) w celach związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
(Wymagane)

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki (Wymagane)