20 kwietnia, 2022

Informacje organizacyjne

ORGANIZACJA PRACY PODCZAS TARGÓW

Godziny otwarcia hali dla Wystawców, w których będzie też czynne Biuro Targów:

 

22.04.2022 r. w godzinach 8.00 – 24.00

23.04.2022 r. w godzinach 12.00 – 24.00

 

Ze względu na bezpieczeństwo i organizację pracy prosimy aby w tych godzinach na Państwa stoisku był obecny przedstawiciel firmy.

Targi czynne dla Odwiedzających:

22.03.2022 r. w godzinach 15.00 – 24.00

23.04.2022 r. w godzinach 13.00 – 24.00

 

MONTAŻ I DEMONTAŻ

Dotyczy firm, które realizują zabudowę samodzielnie:

MONTAŻ I ARANŻACJA STOISKA:

22.04.2022 r. w godzinach 8.00 – 14.00

 

DEMONTAŻ:

24.04.2022 r. w godzinach 00.00 – 2.00

Podjazd pod halę maszyn znajduje się od strony skrzyżowania ul. Tuwima

i Dowborczyków.

 

Osoby odpowiedzialne (kierownik montażu) za montaż stoiska prosimy o zgłoszenie się do Biura Targów, po odbiór identyfikatorów upoważniających do

 

WAŻNE!

  • Identyfikatory oraz karty parkingowe zostaną wydane w Biurze Targów w dniu przyjazdu.
  • Zaproszenia do zwiedzania dla Państwa klientów będzie można wygenerować przez system biletowy lub przesłać wraz z kodem do indywidualnego wygenerowania.

 

UWAGA! Prosimy o przeliczenie odbieranych identyfikatorów .

DUPLIKATY NIE BĘDĄ WYDAWANE.

przebywania na terenie targów oraz podpisanie niezbędnych dokumentów. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.

OTWARCIE TARGÓW

 

Otwarcie Targów Piw i Browarnictwa Piwowary 2022 na scenie, odbędzie się 22.04.2022 r.  o godz. 18.00 na scenie targowej Hali Maszyn EC1.