Luty 9, 2018

Kursy sensoryczne

Prowadzący: Michał Zieliński

Szkolenie poprowadzi Michał Zieliński – wieloletni piwowar domowy, sędzia piwny, klasy eksperckiej, certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych oraz organizację Beer Judge Certification Program, a także organizator Łódzkiego Konkursu Piw Domowych.

Profesjonalne szkolenie sensoryczne I stopnia

Plan szkolenia:

1) Czym jest piwo i z czego powstaje – historia piwa oraz surowce piwowarskie.

2) Szczegółowa charakterystyka poszczególnych surowców piwowarskich oraz ich wpływ na profil piwa.

3) Omówienie podstawowych wad w piwie na podstawie 22 próbek FlavorActiV – źródła powstawania oraz deskryptory.

4) Pytania kursantów.

Profesjonalne szkolenie sensoryczne II stopnia

Plan szkolenia:

1)  Typologia stylów piwa – omówienie podziału oraz szczegółowe przedstawienie kilku głównych gatunków piwa.

2)  Jak degustować piwo? Co trzeba znać, a czego unikać przy profesjonalnej ocenie piwa?

3)  Prezentacja arkusza oceny piwa według PSPD. Omówienie zasad oceny piwa.

4) Degustacja kilku piw komercyjnych ze szczegółowym omówieniem wad oraz profilu smakowego piwa.

5) Pytania kursantów.